Schedule

Friday

Schedule

Aula Magna -1.61

08:00 - 09:00

Pick up your name badge and goodie bag

Registration

09:00 - 09:25

Conference opening

Ján Gordulič

09:30 - 10:15
Meredydd Luff

Anvil: Full-stack Web Apps with Nothing but Python

Meredydd Luff

10:20 - 10:50
Jorge Torres

Machine Learning Democratization

Jorge Torres

11:05 - 11:35
11:40 - 12:10
Jakub Balas

Using Python in new space industry is not a rocket science

Jakub Balas

12:10 - 13:10

Lunch break

13:10 - 13:55
Adam Števko

Be a good colleague and help your Security Engineer!

Adam Števko

14:00 - 14:30
Anton Caceres

Avoiding Macro Trouble of Micro Services

Anton Caceres

14:45 - 15:30
Sviatoslav Sydorenko

GitHub Bots: Rise of the Machines 🤖

Sviatoslav Sydorenko

15:35 - 16:05
Christian Barra

Let’s talk about MLOps

Christian Barra

16:20 - 16:50
Filip Štefaňák

Stability with a Hockey-stick

Filip Štefaňák

16:55 - 17:25
Miroslav Šedivý

A Day Has Only 24±1 Hours

Miroslav Šedivý

17:30 - 18:00

Lightning talks

Ján Gordulič

Aula Minor -1.60

09:30 - 10:15

Učíme s Hardvérom a finále SPyCup

Marek Mansell

10:20 - 10:50

Výučba programovania pomocou tvorby hier v PyGame Zero

Miroslav Biňas

11:05 - 11:35
Peter Kučera

Programujeme v Pythone na strednej škole

Peter Kučera

11:40 - 12:10
12:10 - 13:10

Lunch break

13:10 - 13:33

Ako sa ďalej pasujeme s Python na hodinách informatiky

Tomáš Dudík

13:33 - 13:55
Peter Valachovič, Tomáš Kiss, Jakub Hrnčár

Prechod na Python u Piaristov v Nitre a niektoré tamojšie študentské projekty

Peter Valachovič, Tomáš Kiss, Jakub Hrnčár

14:00 - 14:30

Diskusia za okrúhlymi stolmi: Otvorené vzdelávanie

14:45 - 16:00
Juraj Hromkovič

Programovanie s LOGO-filozofiou ako model všeobecného vzdelávania pre všetky odbory

Juraj Hromkovič

16:20 - 16:50

Vyhodnotenie SPy Cup a Python Cup a Hardware showcase

16:55 - 17:25

EduTalks

Babbageova učebňa A -1.57a

12:00 - 12:30

Hardware showcase

13:10 - 14:40
Joel Lord

Build a Passwordless Authentication Server

Joel Lord

14:45 - 16:50
Suryansh Tibarewala

Develop for Voice

Suryansh Tibarewala

Babbageova učebňa B -1.57b

13:10 - 15:30
Shaun Taylor-Morgan

Anvil - Build a full-stack web app using nothing but Python

Shaun Taylor-Morgan