<<<<<<< HEAD

PyCon SK Live stream

Prepnutím kamery si vyber aulu

=======

PyCon SK Live stream

Aula Magna

>>>>>>> master