EduSummit

EduSummit

Stretnutie učiteľov s programátormi

EduSummit je špeciálna sekcia konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Po dvoch rokoch, keď sme v rámci PyCon SK organizovali EduTrack pozostávajúci z jedného dňa prednášok pre učiteľov, tentokrát pripravujeme rozšírený, dvojdňový program pre učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky. Počas EduSummitu sa budeme venovať inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom si komunita učiteľov má možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.

Profesor Juraj Hromkovič, DrSc.

Juraj Hromkovič

profesor na ETH Zürich

Profesor Juraj Hromkovič, DrSc., ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom mnohých kníh a vedeckých publikácií, najmä v oblasti algoritmiky, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Zameriava sa na vzdelávanie učiteľov informatiky a zavedenie vyučovania informatiky na základné školy. V roku 2017 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil prezident SR Andrej Kiska.

Programovanie s LOGO-filozofiou ako model všeobecného vzdelávania pre všetky odbory

Jean Piaget prišiel s konceptom "learning by doing" s cieľom zvýšiť motiváciu a trvanlivosť vedomostí a prehĺbiť chápanie študovaných objektov vďaka vlastnej aktivite v procese učenia sa. Seymour Papert obohatil tento koncept o "getting things to work" vo svojej implementácii výučby programovania v programovacom jazyku LOGO. My sme na ETH skombinovali tento prístup s konceptom "critical thinking", ktorý odmieta vyučovať hotové produkty vedy (fakty, modely, metódy,...), ale vyžaduje si učiť procesy ich vytvárania. Pre prípravu vzdelávania tisícky učiteľov základných a stredných škôl pre výučbu programovania, sme vyvinuli v rámci týchto výučbových konceptov prostredia na výučbu programovania, ako aj iných informatických tém a napísali k nim sériu učebníc. V tejto prednáške sa budeme venovať prostrediam TigerJython (dialekt Pythonu) a viacerým verziám jazyka LOGO (textovým i blokovým) a vysvetlíme proces ich tvorby z pohľadu potrieb výučby programovania. Predstavíme aj informatiku ako viac než 5000 rokov starú vedu a ozrejmíme jej prínos pre všeobecné vzdelanie a jej nenahraditeľnosť vo vzdelávaní budúcich generácii.

Luke Spademan

žiak informatiky a Python nadšenec

Luke je 17-ročný žiak informatiky, matematiky, pokročilej matematiky a fyziky v 12. ročníku z Rugby, UK. Rád programuje v Pythone a micro:bit považuje za skvelý nástroj na výuku, ktorý by sa mal oveľa viac využívať. V minulosti už prednášal na PyCon UK a teší sa na prednášku na PyCon SK 2019. Rozprávať bude v sekcii EduSummit o tom, ako spraviť informatiku pre žiakov na školách zaujímavejšou.

Controling a robotic arm with micro:bits. How to make computer science education more interesting.

Captivating a group of children for a sustained period of time is notoriously hard. I will be exporing with you how the micro:bit can be used to engage a young audience with interactive demos and programming activities.

Children love to physically interact with hardware. That is what is great about the micro:bit. It not only has built in LEDs and buttons but can also control bigger more exciting electronics like robotic arms. This allows for setup that gives students of all ability levels a challenge. Students that are beginners to programming can be given a more complete program or walk throught a worksheet that takes them through the process of controling the device (in this case a robotic arm) step by step. Students that have higher programming skills can be given a more bare bones / boilerplate source file and can write code to control the arm with less guidance.

Prečo prísť?

Skvelí rečníci, workshopy a ukážky hardvéru

Prednášaj na EduSummite

Výzva na prihlásenie príspevku je stále otvorená. Srdečne pozývame učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky, aby si prihlásili prednášku, workshop alebo poster a tým sa stali spolutvorcami obsahu konferencie. Viac info tu.

Young Coders' day

V sobotu sa bude konať Young Coders' day, pozostávajúci z programovacích dielní pre deti.

Hardware Projects Showcase

Vytvorili ste zaujímavý hardvérový projekt, ktorý využíva Python, micro:bit alebo Raspberry Pi? Tak ho predveď na PyCone :-) Stačí ho prihlásiť ako príspevok a vo formulári vybrať možnosť Hardware Projects Showcase.

EduSummit workshopy

Sobota bude patriť workshopom. Prihlasovanie workshopov ešte stále prebieha, avšak niekoľko ich už máme potvrdených:

Microbit image

Aspekty počítačového myslenia vo vyučovaní programovania

Python sa stal jedným z najrozšírenejších jazykov vo výučbe informatiky a je v mnohých ohľadoch vynikajúcou voľbou na úrovni stredných aj vysokých škôl. Jednou z hlavných úloh trvalo udržateľného vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je však prekračovať vyučovanie samotného programovacieho jazyka a diskutovať o aspektoch "počítačového myslenia". Dôležitým príkladom počítačového myslenia je správna analýza toho, ako dobre funguje konkrétny algoritmus a nakoľko je efektívny. Ale môžeme skutočne v úvode do Pythonu vyučovať efektivitu?

Na tomto workshope uvádzame príklady toho, ako študentom priblížiť pojem časovej zložitosti na intuitívnej a zároveň dostatočne formálnej úrovni. Okrem praktických príkladov, ktoré implementujeme v Pythone, chceme preskúmať teoretické základy, ktoré nám umožňujú vyhodnotiť a porovnať rôzne algoritmy pre rovnakú triedu problémov.

Lektori: Tobias Kohn a Dennis Komm z ETH Zurich

Microbit image

Programovať (micro:bit) môže každý. Fakt alebo mýtus?

Čo keby ste mali riešenie na oživenie vyučovania programovania? Riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, alebo dokonca posiela správy? A môže programovať skutočne každý? Na workshope sa pokúsime nájsť odpoveď na tieto otázky. Vyskúšame si zábavné programovanie, či už s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka alebo textového jazyka MicroPython. Máme pre vás pripravenú ochutnávku práce s programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit, s prezentáciou praktických tipov na rôzne aktivity pre študentov. Vzbuďme v študentoch chuť programovať!

Lektori: Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová z Gymnázia Golianova 68 v Nitre

Minecraft image

Dobrodružstvá v Minecrafte s jazykom Python

Učiť sa programovať je ťažké. Naučiť niekoho programovať je ešte ťažšie. Je však veľmi jednoduché stráviť hodiny času v svete hry Minecraft. Na tomto workshope sa pokúsime spojiť všetky tieto tri problémy dokopy a naučíme vás programovať v jazyku Python vo svete hry Minecraft. Ak ste nikdy s Pythonom nerobili, nevadí - vraj je to jazyk, s ktorým sa oplatí začať. Takže uvidíme. Aby to nebolo všetko, celá aktivita sa bude konať na minipočítači Raspberry Pi, ktorý obsahuje špeciálnu verziu Minecraft-u určenú práve na výučbu programovania. Nezabudnite si priniesť len dobrú náladu a... krompáč.

Vesmírni votrelci

Výučba programovania pomocou tvorby hier v PyGame Zero

Programovanie je cool a sexi. Ak však chcete osloviť súčasné decká, asi už neuspejete výpisom hlášky "Hello, world!". Rovnako tak neuspejete výpisom čísiel od 1 po 10 pri prezentovaní cyklov. A už vôbec nie v prostredí čiernej obrazovky a bielych písmeniek. Pre nich už nie je počítač čarovná skrinka. Oni za tým počítačom odsedia v porovnaní s nami častokrát výrazne viac hodín. A častokrát je prvým kontaktom s počítačom práve počítačová hra. Na tomto workshope vám ukážem, ako sa dá počítačová hra vytvoriť za krátky čas zhruba na 100 riadkoch kódu. Nie - nebudeme hádať číslo, ktoré si počítač myslí. Budeme vytvárať jednoduchý remake Arkanoid-u v peknom grafickom prevedení. To všetko v jazyku Python s použitím knižnice PyGame Zero.

Lektor: Miroslav Biňas z TUKE

Staňte sa súčasťou programu!
Program konferencie ešte stále napĺňame kvalitným obsahom aj od Vás - účastníkov. Preto ak máte nádpad na zaujímavý prípevok, kliknite tu

Po uzavretí prihlášok na prednášky a workshopov zverejníme zoznam všetkých workshopov. Viac informácií o programe nájdete tu

Sponzoruj

Potrebujeme vás — EduSummit hľadá sponzorov a partnerov!

Sponzorovaním konferencie PyCon podporíte aj množstvo vzdelávacích aktivít počas konferencie. V prípade, že bude konferencia zisková, budeme zo zisku financovať vzdelávacie aktivity počas celého roka. Neváhajte nás kontaktovať. Viac informácií o sponzoringu nájdete na našej sponzorskej stránke.

  sponsors@pycon.sk