EduSummit

EduSummit

Stretnutie učiteľov s programátormi

EduSummit je špeciálna sekcia konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Po dvoch rokoch, keď sme v rámci PyCon SK organizovali EduTrack pozostávajúci z jedného dňa prednášok pre učiteľov, tentokrát pripravujeme rozšírený, dvojdňový program pre učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky. Počas EduSummitu sa budeme venovať inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom si komunita učiteľov má možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.

Profesor Juraj Hromkovič, DrSc.

Juraj Hromkovič

profesor na ETH Zürich

Profesor Juraj Hromkovič, DrSc., ktorý pôsobí ako vysokoškolský pedagóg vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Je autorom mnohých kníh a vedeckých publikácií, najmä v oblasti algoritmiky, pravdepodobnostných algoritmov a didaktiky informatiky. Zameriava sa na vzdelávanie učiteľov informatiky a zavedenie vyučovania informatiky na základné školy. V roku 2017 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy, ktoré mu udelil prezident SR Andrej Kiska.

Programovanie s LOGO-filozofiou ako model všeobecného vzdelávania pre všetky odbory

Jean Piaget prišiel s konceptom "learning by doing" s cieľom zvýšiť motiváciu a trvanlivosť vedomostí a prehĺbiť chápanie študovaných objektov vďaka vlastnej aktivite v procese učenia sa. Seymour Papert obohatil tento koncept o "getting things to work" vo svojej implementácii výučby programovania v programovacom jazyku LOGO. My sme na ETH skombinovali tento prístup s konceptom "critical thinking", ktorý odmieta vyučovať hotové produkty vedy (fakty, modely, metódy,...), ale vyžaduje si učiť procesy ich vytvárania. Pre prípravu vzdelávania tisícky učiteľov základných a stredných škôl pre výučbu programovania, sme vyvinuli v rámci týchto výučbových konceptov prostredia na výučbu programovania, ako aj iných informatických tém a napísali k nim sériu učebníc. V tejto prednáške sa budeme venovať prostrediam TigerJython (dialekt Pythonu) a viacerým verziám jazyka LOGO (textovým i blokovým) a vysvetlíme proces ich tvorby z pohľadu potrieb výučby programovania. Predstavíme aj informatiku ako viac než 5000 rokov starú vedu a ozrejmíme jej prínos pre všeobecné vzdelanie a jej nenahraditeľnosť vo vzdelávaní budúcich generácii.

Luke Spademan

žiak informatiky a Python nadšenec

Luke je 17-ročný žiak informatiky, matematiky, pokročilej matematiky a fyziky v 12. ročníku z Rugby, UK. Rád programuje v Pythone a micro:bit považuje za skvelý nástroj na výuku, ktorý by sa mal oveľa viac využívať. V minulosti už prednášal na PyCon UK a teší sa na prednášku na PyCon SK 2019. Rozprávať bude v sekcii EduSummit o tom, ako spraviť informatiku pre žiakov na školách zaujímavejšou.

Controling a robotic arm with micro:bits. How to make computer science education more interesting.

Captivating a group of children for a sustained period of time is notoriously hard. I will be exporing with you how the micro:bit can be used to engage a young audience with interactive demos and programming activities.

Children love to physically interact with hardware. That is what is great about the micro:bit. It not only has built in LEDs and buttons but can also control bigger more exciting electronics like robotic arms. This allows for setup that gives students of all ability levels a challenge. Students that are beginners to programming can be given a more complete program or walk throught a worksheet that takes them through the process of controling the device (in this case a robotic arm) step by step. Students that have higher programming skills can be given a more bare bones / boilerplate source file and can write code to control the arm with less guidance.

Magdaléna Bellayová

Študentka gymnázia

Študentka piateho ročníka na Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre, ambasádorka Microsoft. Účastníčka prvého Microsoft AI Bootcampu o čom prezentovala na Microsoft konferenciách Vzdelávame pre budúcnosť v Poprade, Košiciach a Leviciach. Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít zaoberajúcich sa popularizáciou informatiky ako vedecký deň detí, či letný informatický tábor. Momentálne pomáha s realizáciou detského počítačového krúžku na KI FPV v Nitre, kde mimo iného využíva aj BBC micro:bitov. Svoj talent v programovaní rozvíja aj v rámci programu DofE.

Eva Kupčová

Študentka gymnázia

Študentka maturitného ročníka Gymnázia Golianova v Nitre. Medzi jej aktivity patria napríklad program DofE alebo doučovanie práce s počítačom v domove pre seniorov. Počas leta sa zúčastnila projektu pre dievčatá od Microsoftu - prvého AI Bootcamp, kde sa po prvý raz stretla s programovaním Microbitov. V budúcnosti sa chce stať softvérovou inžinierkou.

Programovať môže každý. Fakt alebo mýtus?

Čo keby ste mali riešenie na oživenie vyučovania programovania? Riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, alebo dokonca posiela správy? A môže programovať skutočne každý? Na workshope sa pokúsime nájsť odpoveď na tieto otázky. Vyskúšame si zábavné programovanie, či už s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka alebo textového jazyka MicroPython. Máme pre vás pripravenú ochutnávku práce s programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit, s prezentáciou praktických tipov na rôzne aktivity pre študentov. Vzbuďme v študentoch chuť programovať!

Peter Kučera

Stredoškolský učiteľ informatiky, autor učebníc Pythonu

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Je členom predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Vytvoril sériu učebníc Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa, maturitnou zbierkou úloh a zbierkou testov. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

Programujeme v Pythone na strednej škole

Rozmýšľate, čo vyučovať na seminári z programovania, ak chcete svojich študentov naučiť ešte viac? Základnú a maturitnú úroveň programovania, ktorú sme predstavili v minulosti, sme rozšírili o ďalšie zaujímavé témy. V príspevku vám predstavíme, čo učíme na seminároch z programovania. Ukážeme vám, ktorým témam sa venujeme, ako sme ich spracovali, ktorý kontext úloh sa nám osvedčil v praxi. Tiež vám predstavíme kompletné materiály na strednú školu. Ako aktivizovať študentov? Aké programy vedia vytvoriť a ako tvoria seminárne práce z programovania? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku.

Miroslava Šturmová

Stredoškolská učiteľka informatiky a programovania

Som učiteľka informatiky a programovania na Strednej priemyselnej škole technickej v Martine, ale považujem sa za večnú študentku. Rada sa učím nové veci, preto som sa začala kamarátiť aj s Pythonom. Napriek tým, ktorí si myslia, že už v mojom veku takýchto priateľov nepotrebujem.

Objavovanie VPythonu v Dudley College

V marci 2017 dostali žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Martine (SPŠT) prvýkrát príležitosť absolvovať prax v Dudley College vo Veľkej Británii. Vďaka úspešnému projektu Erasmus+ „Turiec do Európy, Európa do Turca“, ktorý pripravila K. A. B. A. Slovensko, sa tu zoznámili s programovacím jazykom Python. Projekt bol úspešný aj v školskom roku 2017/2018. Dudley College sa tak stala na dva marcové týždne školou pre desiatich tretiakov technického lýcea SPŠT. Odborný program bol zameraný na tvorbu efektívnych algoritmov, rozvoj logického myslenia, grafiku a nástroj pre vytváranie 3D animácií v reálnom čase - VPython. Svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti odovzdali účastníci mobility aj ďalej. Učitelia informatiky SPŠT a Gymnázia Viliama Paulínyho Tótha (GVPT) v Martine nadviazali na úspešnú spoluprácu z minulého roka, opäť spojili svoje sily a pripravili druhý ročník odbornej konferencie PYTHON DAYS 2.0. V dňoch 31.5 - 1.6.2018 odzneli na GVPT zaujímavé prednášky, robilo sa veľa workshopov. Na jednom z nich sme predstavili gymnazistom VPython a vývojové prostredie GlowScript. Výstupy z mobility Erasmus+ tak neostali len doma, na SPŠT, ale nadobudli oveľa širší rozmer. Na konferencii PyCON SK 2019 predstavíme toto prostredie, jeho nástroje a ukážeme práce, ktoré sme vytvorili.

Prečo prísť?

Skvelí rečníci, workshopy a ukážky hardvéru

Prednášaj na EduSummite

Výzva na prihlásenie príspevku je stále otvorená. Srdečne pozývame učiteľov a nadšencov vyučovania informatiky, aby si prihlásili prednášku, workshop alebo poster a tým sa stali spolutvorcami obsahu konferencie. Viac info tu.

Young Coders' day

V sobotu sa bude konať Young Coders' day, pozostávajúci z programovacích dielní pre deti.

Ukážky hardvérových projektov

Vytvorili ste zaujímavý hardvérový projekt, ktorý využíva Python, micro:bit alebo Raspberry Pi? Tak ho predveď na PyCone :-) Stačí ho prihlásiť ako príspevok a vo formulári vybrať možnosť Hardware Projects Showcase.

EduSummit workshopy

Sobota bude patriť workshopom. Prihlasovanie workshopov ešte stále prebieha, avšak niekoľko ich už máme potvrdených:

Microbit image

Aspekty počítačového myslenia vo vyučovaní programovania

Python sa stal jedným z najrozšírenejších jazykov vo výučbe informatiky a je v mnohých ohľadoch vynikajúcou voľbou na úrovni stredných aj vysokých škôl. Jednou z hlavných úloh trvalo udržateľného vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je však prekračovať vyučovanie samotného programovacieho jazyka a diskutovať o aspektoch "počítačového myslenia". Dôležitým príkladom počítačového myslenia je správna analýza toho, ako dobre funguje konkrétny algoritmus a nakoľko je efektívny. Ale môžeme skutočne v úvode do Pythonu vyučovať efektivitu?

Na tomto workshope uvádzame príklady toho, ako študentom priblížiť pojem časovej zložitosti na intuitívnej a zároveň dostatočne formálnej úrovni. Okrem praktických príkladov, ktoré implementujeme v Pythone, chceme preskúmať teoretické základy, ktoré nám umožňujú vyhodnotiť a porovnať rôzne algoritmy pre rovnakú triedu problémov.

Lektori: Tobias Kohn a Dennis Komm z ETH Zurich

Microbit image

Programovať (micro:bit) môže každý. Fakt alebo mýtus?

Čo keby ste mali riešenie na oživenie vyučovania programovania? Riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, alebo dokonca posiela správy? A môže programovať skutočne každý? Na workshope sa pokúsime nájsť odpoveď na tieto otázky. Vyskúšame si zábavné programovanie, či už s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka alebo textového jazyka MicroPython. Máme pre vás pripravenú ochutnávku práce s programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit, s prezentáciou praktických tipov na rôzne aktivity pre študentov. Vzbuďme v študentoch chuť programovať!

Lektori: Magdaléna Bellayová a Eva Kupčová z Gymnázia Golianova 68 v Nitre

Minecraft image

Dobrodružstvá v Minecrafte s jazykom Python

Učiť sa programovať je ťažké. Naučiť niekoho programovať je ešte ťažšie. Je však veľmi jednoduché stráviť hodiny času v svete hry Minecraft. Na tomto workshope sa pokúsime spojiť všetky tieto tri problémy dokopy a naučíme vás programovať v jazyku Python vo svete hry Minecraft. Ak ste nikdy s Pythonom nerobili, nevadí - vraj je to jazyk, s ktorým sa oplatí začať. Takže uvidíme. Aby to nebolo všetko, celá aktivita sa bude konať na minipočítači Raspberry Pi, ktorý obsahuje špeciálnu verziu Minecraft-u určenú práve na výučbu programovania. Nezabudnite si priniesť len dobrú náladu a... krompáč.

Vesmírni votrelci

Výučba programovania pomocou tvorby hier v PyGame Zero

Programovanie je cool a sexi. Ak však chcete osloviť súčasné decká, asi už neuspejete výpisom hlášky "Hello, world!". Rovnako tak neuspejete výpisom čísiel od 1 po 10 pri prezentovaní cyklov. A už vôbec nie v prostredí čiernej obrazovky a bielych písmeniek. Pre nich už nie je počítač čarovná skrinka. Oni za tým počítačom odsedia v porovnaní s nami častokrát výrazne viac hodín. A častokrát je prvým kontaktom s počítačom práve počítačová hra. Na tomto workshope vám ukážem, ako sa dá počítačová hra vytvoriť za krátky čas zhruba na 100 riadkoch kódu. Nie - nebudeme hádať číslo, ktoré si počítač myslí. Budeme vytvárať jednoduchý remake Arkanoid-u v peknom grafickom prevedení. To všetko v jazyku Python s použitím knižnice PyGame Zero.

Lektor: Miroslav Biňas z TUKE

Obrázok Coder Dojo

CodeDojo

Pozývame všetky deti vyskúšať si programovanie v našom CoderDojo. Príďte si naprogramovať vlastnú hru v Scratchi, appku v Androide, alebo hardvér – Arduino. CoderDojo je medzinárodná sieť bezplatných poobedňajších krúžkov programovania pre deti od 7 do 17 rokov. Ak chcete vašim deťom priblížiť svet programovania, toto je výborná príležitosť!

Lektori: Ernest Walzel a Michal Burger

Sponzori EduSummitu

EduSummit by sa nemohol udiať bez podpory našich sponzorov.