Súhlas so zverejnením nahrávok z PyConSK

Súhlas so zverejnením nahrávok z PyConSK

Jednou z motivácií pre organizovanie PyConu je pomôcť so šírením vyučovania programovania v Pythone a jeho podporou na Slovensku i v zahraničí. Aj preto plánujeme nahrávať všetky prezentácie z konferencie a naživo streamovať a následne všetky zverejniť na web. Pozri si http://pyvideo.org na podobnom mieste.

Odoslaním návrhu na prednášku alebo workshop, alebo zapísaním sa na Lightning Talk dávaš súhlas SPy o.z. na nahrávanie, úpravu a zverejnenie audio a/alebo video záznamu z tvojej prezentácie. Taktiež môžeme robiť rozhovory s autormi posterov alebo návštevníkmi a vyžiadať si povolenie na ich zverejnenie.

Pri odosielaní návrhu je súhlas so zverejnením predvolene zapnutý. Ak si želáš nezverejňovať nahrávku, odznač checkbox. V takom prípade sa z tvojej prednášky nebude robiť záznam ani živé streamovanie. V prípade lightning talku nie je možné odmietnuť zverejnenie.

Súhlasíš s nasledujúcou zmluvou, ktorá zabezpečuje, že si autorom svojej prezentácie (alebo oprávneným zverejniť ju na konferencii PyCon SK) a ktorá povoľuje SPy o.z. 1) vykonávať potrebné audio a video úpravy pri príprave vašej prezentácie a 2) distribuovať nahrávky ďalším ľuďom, vrátane YouTube, alebo iných video stránok. Zverejnené pod licenciou CC-BY. Taktiež umožňuje ostatným ľuďom sledovať tieto nahrávky.

Zmluva

Potvrdzujem, že ja, Prispievateľ, som oprávnený poskytnúť licenciu na tento návrh na prednášku a príslušnú prezentáciu ("Príspevok") pre SPy o.z. na využitie v súvislosti s konferenciou PyCon SK 2019.

Konkrétne:

  • Ja, Navrhovateľ, potvrdzujem, že som autor (a vlastník copyrightu) Príspevku.
  • Ja, Navrhovateľ, týmto povoľujem SPy o.z. zverejniť Príspevok a jeho audio/video nahrávky pod CC-BY licenciou.
  • Ja, Navrhovateľ, potvrdzujem najmä súhlas so zverejnením Príspevku na webstránkach SPy o.z. alebo na ďalších web stránkach určených PSF (vrátane, ale nie nutne výlučne YouTube).

Odoslať návrh príspevku